BUBBLES és un Centre de Suport Familiar adreçat a les famílies que tenen dificultats per conciliar la seva vida laboral amb la cura dels seus fills i filles.

Els Centres de Suport Familiar ofereixen serveis de guarda infantil per a nens i nenes a partir de  3  mesos  fins els 3  anys amb horaris i tarifes flexibles per tal d’adaptar-se al màxim a les necessitats particulars de cada família. Som una “guarderia flexible”.

BUBBLES  entén l’estada  dels petits  com  una  oportunitat  més  per  contribuir  al seu desenvolupament  personal  com a membres d’una societat. Així, el  nostre  Centre  de Suport Familiar el volem:

 - plural i democràtic: on es respecti, s’escolti i  es  fomenti  el diàleg, la participació, la informació, la transparència i la implicació dels agents educatius (famílies, professorat i administracions).

 - laic: el nostre  Centre de Suport Familiar és aconfessional, respectem  tota  mena  de confessions religioses, tant dels alumnes com del professorat.

 - integrador: atenem  les  necessitats  especifiques dels infants i ajudem a compensar les desigualtats.

coeducador i multicultural: és l’eix del nostre model educatiu. Això implica el compromís d'ajudar a una educació no sexista i alhora oberta al fet multicultural, considerat com una aportació del nostre alumnat i un enriquiment per a tots els sectors de la comunitat educativa.

BUBBLES ofereix també orientació psicopedagógica personalitzada, tallers i xerrades mensuals pels pares i els Bubbles camps en periodes de vacances escolars (Setmana Santa, juliol i Nadal).