Pensem que...PRINCIPIS EDUCATIUS DE BUBBLES

BUBBLES Centre de Suport Familiar està adreçat als petits de l’etapa del primer cicle d’educació infantil, i pretén ser un complement i mai una substitució de l’educació familiar. Per això, comptem amb unes professionals al capdavant que acullen als infants i a les seves famílies, oferint-los un espai on tots ens sentim a gust i lliures per expressar, amb respecte les nostres alegries, inquietuds, dubtes, idees,…

En definitiva, volem ser un centre on primi l’educació dels infants en un ambient confortable i  segur per tots  i poder  ser un vèrtex del triangle nen/escola/casa on professionals i famílies, sempre amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament integral dels nostres infants, posem al  seu abast un món d’experiències noves on treballar  les seves  capacitats, amb un estret contacte amb el medi i atenent sempre a la diversitat.

Per tal d’assolir aquest objectiu, el nostre projecte educatiu a BUBBLES te com a base metodològica l’experimentació, reflexió, interiorització i gaudir dels infants. Tot això a través del joc, per tal d’afavorir el desenvolupament integral de les seves capacitats i atenent sempre a les seves necessitats i interessos, ja siguin de caire fisiològic, social, cognitiu, motriu o emocional.

Els nens aprenen sentint i les seves emocions són bàsiques en l’etapa dels primers 3 anys de llurs  vides, importantíssims, ja que són la base de la personalitat i del que  arribaran a ser un dia. Per  tant, a BUBBLES volem treballar amb  ells  desde l´experiència  i l´emoció. 

  

QUÈ ÉS PER A NOSALTRES UN INFANT?

Per a nosaltres és una persona de menys de 18 anys que té drets i sentiments que mitjançant l’observació, la imitació, l’exploració, l’experimentació i la interiorització de les seves experiències es desenvolupa i aprèn, però que per tal poder realitzar totes les capacitats i adquirir plenament les seves competències necessita l’afecte, l’atenció i la dedicació dels adults. El projecte és “SER FELIÇ”.

 

COM APREN L’INFANT?

L’infant és protagonista del seu aprenentatge, el qual fa a partir dels seus propis interessos, de l’assaig-error i mitjançant l’observació i l’experimentació tutelades en el medi que l’envolta, tant el físic com el social.

L’exploració és bàsica en l’infant. Amb l’ajuda dels sentits el nen/a experimenta, manipula i aprèn a l’hora que interacciona amb objectes i persones. El joc i la rutina són les dues maneres naturals d’aprendre. El nen/a ha de repetir accions i així serà capaç d’interioritzar-les, a la vegada que se l’ajuda a relacionar fets observats per tal de que vagi creant poc a poc les seves categories i d’aquesta manera realitzi un aprenentatge significatiu tutelat, no imposat, ans “descobert” per ell mateix.

 

QUÈ SIGNIFICA PER A NOSALTRES EDUCACIÓ?

 Per al nostre centre BUBBLES, l’educació és un dret i per tant l'equip docent del centre vol contribuir-hi a partir de fomentar el desenvolupament de totes les capacitats del nen (intel·lectuals, morals, socials, físiques i emocionals).

  

CÓM HA DE SER UNA BONA EDUCADORA?

 Per a  nosaltres, una bona educadora ha de ser una persona professional amb uns coneixements. Ha de saber orientar al grup, observar, facilitar el procés d’aprenentatge, intervenir quan calgui i avaluar el procés. Ha de transmetre tranquil·litat, confiança, autonomia, disciplina i seguretat al grup d’infants per afavorir el seguiment d’unes normes o pautes que facilitaran que explorin i experimentin a través del joc i les rutines. L’educadora ha de ser alegre, engrescada, amb iniciativa i ha de tenir clar què ha de fer i com fer-ho. Ha de conèixer les característiques que hi ha dins del grup. També ha de crear una relació de confiança amb els pares i mares, i ha d’establir una relació de respecte, de companyonia i confiança per tal d’assolir un compromís amb el projecte educatiu.

________________________________________________________________________

Alba Castel Juanmartí és Psicóloga, Pedagoga i Educadora Infantil